แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ

⇒ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

⇒ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

⇒ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

⇒ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565

⇒ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

⇒ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

⇒ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

⇒ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

 ⇒ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข) ครั้งที่ 1/2566

⇒ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข) ครั้งที่ 2/2566

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลบริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ

ไลน์ติดต่อ อบต.