ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ

1. เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2560                                                                                           

2. เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562                                  

3. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563

4. เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2563

5. เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2565

6. เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2565

7. เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566

8. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

9. เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 

 

                                                                                                             ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ

1. ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลบริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ

ไลน์ติดต่อ อบต.