• นางสาวอุทิศา มะหะหมัด

  นางสาวอุทิศา มะหะหมัด

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางมาซียะห์ ดึนเลาะ

   นางมาซียะห์ ดึนเลาะ

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   • นางยูใบด๊ะ อาแวโซ๊ะ

    นางยูใบด๊ะ อาแวโซ๊ะ

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • นายพลกฤษณ์ อำนวยโชติสกุล

   นายพลกฤษณ์ อำนวยโชติสกุล

   เจ้าพนักงานพัสดุ
   • นางสาวสารีป๊ะ สมะแอ

    นางสาวสารีป๊ะ สมะแอ

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  • นางสาวฟาราณีย์ มะรือสะ

   นางสาวฟาราณีย์ มะรือสะ

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   • นางสาวแยนะ อัดนา

    นางสาวแยนะ อัดนา

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    • นางสาวเกษรา มะยายอ

     นางสาวเกษรา มะยายอ

     คนงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลบริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ

ไลน์ติดต่อ อบต.