วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ ได้จัดเวทีประชาคม เพื่อจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะเป็นประธาน มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในพื้นที่ตำบลปูโยะ เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาขยะในตำบล ตลอดจนเป็นการรวบรวมข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านผ่านเวทีประชาคมเพื่อการจัดตั้งธนาคารขยะ ในครั้งนี้ 

   

 

   

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลบริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ

ไลน์ติดต่อ อบต.